Members List

Indian Institute of Metals

(Mumbai Chapter)

(Incorporating Bombay Metallurgical Society)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

S.No.

NAME

MEMBERSHIP NUMBER

251

V. R.  PARAMESWARAN

00834

252

N. T.  PAREKH

00995

253

SMRUTIRANJAN  PARIDA

51242

254

NILESH MAHENDRA PARIKH

53027

255

RAJUL RAMESH PARIKH

49602

256

DHIRENDRA KUMAR PATHAK

49062

257

MUNIRKHAN HAYATKHAN PATHAN

51021

258

R V  PATHY

06928

259

SURENDRA BHARATLAL PATLE

52291

260

RABINARAYAN  PATRA

33277

261

PROFESSOR P. K.  PATTNAYAK

00861

262

JAGDISH SITARAM PAWAR

45324

263

DNYANESHWAR ATMARAM POTDAR

47944

264

R. T. DURAI  PRABHAKARAN

37615

265

NITHYANAND  PRABHU

00744

266

S K  PRABHU

08809

267

SUSANTA KUMAR PRADHAN

48623

268

DEEP  PRAKASH

17781

269

MANEPALLI J N V PRASAD

52445

270

B  PRASAD

01276

271

G. ESWARA  PRASAD

01277

272

G. J.  PRASAD

01278

273

RAM CHANDRA PRASAD

11417

274

PRADEEP KUMAR PUJARI

51241

275

KINI PRABHAKAR PUNDALIK

23389

276

ASHOK GANGADHAR PURANIK

00692

277

VASANTRAI T.  PUROHIT

01280

278

N.  RADHAKRISHNAN

17359

279

R. VIJAYA  RAGHAVAN

01282

280

V S  RAJA

07420

281

M. S.  RAJARAMAN

52981

282

E R  RAMADASAN

07931

283

P  RAMAKRISHNAN

00531

284

RAMALINGAM  RAMAN

37056

285

R.  RAMANATHAN

12224

286

RAJU V.  RAMANUJAN

19075

287

V P  RAMASWAMI

06029

288

T. A.  RAMESH

16324

289

T  RANGANATHAN

00349

290

J.  RANGARAJAN

00945

291

KARUPARTI NARAYANA RAO

00716

292

C N  RAO

06031

293

D S P  RAO

06661

294

V C  RAO

00351

295

A CHANDRASEKAR RAO

48439

296

PRADEEP KUMAR RASTOGI

00616

297

P. K.  RASTOGI

09791

298

GAJRAJ SINGH RATHORE

32630

299

K  RAVI

43131

300

BHAGWANT SINGH RAWAT

19655