Members List

Indian Institute of Metals

(Mumbai Chapter)

(Incorporating Bombay Metallurgical Society)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

S.No.

NAME

MEMBERSHIP NUMBER

351

SURENDRA PRASAD SINGH

16593

352

DHRUVA KUMAR SINGH

27714

353

AKHILESH KUMAR SINGH

50217

354

GOVERDHAN  SINGH

44741

355

GOVERDHAN  SINGH

52181

356

LAL BABU SINGH

53024

357

MANISH KUMAR SINGH

51643

358

RAJESH KUMAR SINGH

49187

359

MAJOR GURDEV  SINGH (RETD)

06039

360

VINOD KUMAR SINGHAL

00354

361

A K  SINHA

01299

362

T K  SINHA

04296

363

KRISHNAN  SIVARAMAN

52293

364

JITENDRA KUMAR SONBER

50546

365

B M  SORABJI

00355

366

RAMAN S.  SRINIVAS

23387

367

Y. M.  SRINIVAS

11476

368

K  SRINIVASAN

00453

369

AMIT PRAKASH SRIVASTAVA

47304

370

PRAVEEN KUMAR SRIVASTAVA

51445

371

ASHOK KUMAR SRIVASTAVA

15704

372

DINESH  SRIVASTAVA

07892

373

C.  SUBRAMANIAN

01304

374

M.  SUNDARARAMAN

14469

375

M.  SURESH

38884

376

ASHOK KUMAR SURI

06042

377

R. G.  SWAMI

00742

378

SANTOSH HIRAMAN TAKALE

43130

379

DEEPAK  TALWAR

00725

380

A. B.  TAMHANE

15661

381

J K  TANDON

01888

382

RAVINDRA NATH TANDON

01435

383

RATAN N.  TATA

24924

384

VILAS  TATHAVADKAR

LM928

385

RAGHVENDRA  TEWARI

00783

386

A S  THATTEY

01309

387

GYANENDRA PRASAD TIWARI

00357

388

A N  TIWARI

02494

389

ASHOK KUMAR TIWARI

16600

390

A N  TIWARY

01310

391

M. K.  TOTLANI

02495

392

JAGDISH KUMAR TRIPATHI

38206

393

HARI NARAYAN TRIPATHI

48385

394

AVESH KUMAR TYAGI

48445

395

K  UNNIKRISHNAN

07421

396

FERDOSE A.  VANDRAEWALA

11556

397

ANANTH CHAMPAK VAS

50253

398

KADABA CHAMPAK VAS

50252

399

S.  VENKATACHALAM

00859

400

MUKESH KUMAR VERMA

23256